Sbor dobrovolných hasičů

Seznam členů JSDHO Luže

členové výjezdové jednotky

Koudelka Pavel - velitel jednotky

Tlustý Jaroslav - velitel družstva

Vrba Josef st. - velitel družstva

Lacman Martin - hlavní strojník

Bezdiček Miroslav  - strojník

Neumann Martin - strojník

Neumann Jaroslav - strojník

Terer Jiří - starosta sboru, strojník

Vopařil Jan - strojník

Bulva Vladimír - místostarosta sboru, hasič

Basař Zdeněk - hasič

Basař Jakub - hasič

Hruška Miroslav - hasič

Koudelka Lukáš - referent MTZ, hasič

Přiklopil Patrik - hasič

Vrba Josef ml. - hasič

Staněk Jakub - hasič

Stehlík Jan - hasič

Nekvinda Milan - hasič