Technická pomoc - spadlý strom

1. 7. 2019 Luže - Zdislav

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 01.07.v 15:08 hodin na odstranění spadlého stromu do Luže místní část Zdislav za vodárnou. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o strom přes silnici od Luže směr Doly a zároveň došlo k poškození oplocení rodinného domu. Po odstranění stromu a úklidu vozovky se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jdi zpět