Technická pomoc - spadlý strom

30. 10. 2018 Radkovec - silnice 356

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 30.10.2018 v 13:24 hodin na spadlý strom přes silnici 356 mezi obcemi Bílý Kůň a Nové hrady v části Radkovec.  Jednalo se o tři spadlé stromy přes silnici.

Jdi zpět