Technická pomoc - spadlý strom

18. 10. 2018 Radkovec - silnice 356

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 18.10.2018 v 10:22 hodin na spadlý strom na silnici 356 mezi obcemi Bílý Kůň a Nové hrady.  Jednalo se o jeden strom přes silnici, pomocí motorových pil byl rozřezán a po odstranění a vyčištění silnice se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jdi zpět