Technická pomoc - spadlý strom

23. 9. 2018 Radkovec - silnice 356

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 23.09.2018 v 21:49 hodin na spadlý strom na silnici 356 mezi obcemi Bílý Kůň a Nové hrady.  Jednalo se o jeden strom přes silnici, pomocí motorových pil byl rozřezán a po odstranění a vyčištění silnice se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jdi zpět