Technická pomoc

11. 12. 2018 Jenišovice

Jednotka byla vyslána KOPIS dne 11.12.2018 v 09:47 hodin k úniku nebezpečných látek do obce Jenišovice.  Jednotka na místě události provedla ve spolupráci s HZS Vysoké Mýto průzkum, při kterém byl zjištěn únik provozních kapalin z nezjištěného vozidla na silnici a odstavné ploše většího rozsahu. Dále byl proveden posyp sorbentem dodaným HZS Vysoké Mýto. Poté se jednotka po domluvě s velitelem zásahu vrátila zpět na základnu.

Jdi zpět