Technická pomoc

6. 9. 2018 Košumberk

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 06.09.2018 v 20:22 hodin k úniku nebezpečných látek do obce Košumberk. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o únik benzínu z protržené palivové nádrže  osobního auta na parkovišti u HOL. Jednotka provedla protipožární opatření a odchyt vytékajícího benzínu do nádoby na PHM a byla ještě přidána rohož textilní a sorbent sypký na zamezení dalšího šíření benzínu na pozemní komunikaci. Místo bylo  předáno Policii České republiky k šetření.

Jdi zpět