Požár RD

26. 3. 2019 Luže - Husova

Jednotka byla KOPIS vyslána dne 26.03. 2019 v 17:09 hodin k požáru rodinného domu v Luži Husova ulice. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár dřeva uskladněného pod přístřeškem přilehlého k obytné části domu a požár části střechy u přístřešku. Na hašení byl použit jeden vysokotlaký proud vody a jeden " C" proud. Součástí hašení se rozebírala část střechy.

Po uhašení a zkontrolování místa termokamerou bylo místo předáno majiteli domu a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Jdi zpět