Požár nízké budovy Vinary

1. 2. 2015

Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o požár střechy domu. Jednotka po provedení průzkumu zahájila ochlazování štítové zdi stodoly, která sousedila s hořící střechou domu. Dále členové jednotky v dýchací technice vynášeli věci z další části stodoly. Dále se provádělo doplňování vody do cisteren HZS.

Jdi zpět