Požár

19. 3. 2019 Brdo

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 19.03.2019 v 18:28 hodin k požáru stromu. Po průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár staré vrby. Na uhašení byl použit jeden vysokotlaký proud.

Jdi zpět