Požár

14. 7. 2018 Luže - Poděbradova

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 14.07.2018 v 19:24 hodin do obce Luže na požár trávy. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár trávy a hořícího pařezu na ploše cca 4x2m u řeky. Na hašení byl nasazen jeden vysokotlaký proud vody. Po uhašení a okopání ohniska bylo místo požáru předáno k šetření vyšetřovateli HZS Chrudim. Po domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu

 

Jdi zpět