Požár

26. 2. 2018 Hluboká

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 26.02. 2018 v 09:22 hodin do obce Hluboká na požár rodinného domu.  Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár truhlářské dílny.  Jednotka prováděla pomocí jednoho proudu C hašení dílny v dýchací technice a pomocí druhého C proudu ochlazování  přilehlého rodinného domu, kde začínala hořet střecha. Poté jednotka prováděla rozebírání konstrukce, kdy se zbytky ohořelých věcí  vyhazovali na volné prostranství, kde probíhalo dohašování. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jdi zpět