Požár

22. 12. 2017 Luže - Jeronymova

Jednotka byla vyslána KOPIS dne 22.12.2017. v 07:32 hodin do města Luže, Jeronymova ulice k požáru briket. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o vznícení cca 5q briket uskladněných v kolně. Na hašení byl použit vysokotlaký proud.

Jdi zpět