Odstraňování spadlého stromu přes komunikaci

25. 4. 2014 - 04:11

Na žádost městské policie byla jednotka vyslána na odstranění spadlého stromu přes komunikaci u obce Doly, směr Luže.

Jdi zpět