9. Dopravní nehoda

31. 3. 2021 Poděčely

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 31.03.2021 v 13:38 hodin do obce Poděčely k dopravní nehodě Traktoru. Po příjezdu byl proveden průzkum , jednalo se o traktor, který vezl aplikátor s kejdou . Během jízdy došlo k utržení nápravy a převracení aplikátoru s kejdou na komunikaci v obci Poděčely. Uniklo cca 10m3 kejdy na komunikaci a do zahrady. Po příjezdu HZS Chrudim naše jednotka po domluvě s velitelem zásahu,  spolupracovala na opatření proti škodám po dopravní nehodě. Odtah si zajistil majitel fa JORA s.r.o . Po ukončení zásahu a  domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. 

Jdi zpět