6. požár nízké budovy

30. 1. 2021 Radim

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 30.01.2021 v 10:47 hodin do obce Radim k požáru nízké budovy.   Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum, při kterém bylo zjištěno, že se jedná o požár sazí v komíně. Z kamen byl vybrán žhavý popel a poté bylo provedeno uzavření tahu do komína. Během zásahu byl komín monitorován termokamerou a do půdního prostoru byl přiveden jeden vysokotlaký proud. I přes veškeré utěsnění otvorů přisávání vzduchu u kamen se teplota komínové vložky zvyšovala a intenzita hoření v komíně stále přetrvávala. Po domluvě s velitelem zásahu HZS Vysoké Mýto bylo provedeno hašení RHP přes vymetací spodní dvířka. Díky tomu byl komín uhašen a teplota začala klesat. Po vychladnutí byl komín zkontrolován kominíkem, vše bylo pořádku a jednotka  se po domluvě s KOPIS vrátila zpět na základnu.

Jdi zpět