53. TP čerpání vody

23. 6. 2020 Dobrkov

jednotka vyjela na žádost starostky města Luže dne 23.06.2020 v 15:09 hodin do obce Dobrkov k odčerpání vody z rybníčku na návsi. Vlivem dlouhodobého sucha došlo k popraskání hráze a při přívalovém dešti se rybník naplnil a začal vodu propouštět. Voda vytékající z prasklin rybníka ohrožovala rodinné domy pod rybníkem. Pomocí dvou plovoucích čerpadel, byla voda odčerpána.

Jdi zpět