52. Povodeň

20. 6. 2020 - 10:35 Luže a okolí

Jednotka vyjela na žádost starostky obce Luže a po vyhlášení poplachu KOPIS dne 20.06.2020 v 10:35 hodin na monitoring řeky Novohradky a Krounky po dosažení 2.SPA. Jednotka provedla monitoring toků obou řek a provedla čištění mostu za Luží směr Doly. Po informaci od starosty obce Předhradí, že řeka prudce stoupá se zajistil písek z fa.  SÚS LUŽE   a členové s členky SDH Luže začaly pytlovat povodňové pytle pískem. Jednotka se rozdělila do dvou družstev  a ve spolupráci s jednotkami  SDH Doly a Bělá, se začalo s rozvozem  pytlů  k rodinným domům u Novohradky v ulici Zářečí  a také na další postižená místa v Luži, Dolých a Bělé . Hladina řeky v odpoledních hodinách dosáhla  3 SPA a při kulminaci 203cm začala klesat. Bohužel v k ránu začalo opět silně pršet a situace se opět dramaticky zhoršila. Kolem osmé hodiny ranní 21.06.řeka opět dosáhla 3 SPA a hladina měla 219cm. Jednotky ten den prováděly monitoring a do nočních hodin, kdy toky dosáhli 1. SPA a jednotky se mohly po náročném víkendu vrátit na základny.

Jdi zpět