51. odstranění stromu

20. 6. 2020 - 08:16 Řepniky

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 20.06.2020 v 08:16 hodin na odstranění stromu přes silnici mezi obce Domanice a Řepníky.

Jdi zpět