41. požár slámy

26. 8. 2019 Hluboká

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 26.08.2019 v 15:35 hodin k obci Hluboká na požár slámy. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o hromadu staré slámy o rozloze cca 4x2m. Na hašení byl nasazen jeden C proud vody se smáčedlem. Po uhašení kupy bylo místo předáno k šetření vyšetřovateli HZS Pardubického kraje. Po domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jdi zpět