37. - 40. Dezinfekce

27. 5. 2020 Luže a okolí

Jednotka vyjela na žádost starostky města Luže dne 27.04., 05.05. 12.05. a 19.05.2020 v odpoledních hodinách do Luže a místních částí města Luže na provedení dezinfekce  nejfrekventovanějších veřejných prostor, čekáren, lavičky, dětská hřiště atd. Jednalo se o obce Luže,  Voletice, Srbce, Domanice, Brdo, Doly a Zdislav. Dezinfekce byla provedena roztokem Sanosil SUPER pomocí dvou zádových tlakových postřikovačů Kingjet 16 l.

Jdi zpět