33. - 34. dezinfekce

22. 4. 2020 Luže a okolí

Jednotka vyjela na žádost starostky města Luže dne 20. a 22.04.2020 v 16:59 hodin do Luže a místních částí města Luže na provedení dezinfekce  nejfrekventovanějších veřejných prostor, čekáren, lavičky, dětská hřiště atd. Jednalo se o obce Luže,  Voletice, Srbce, Domanice, Brdo, Doly a Zdislav. Dezinfekce byla provedena roztokem Sanosil SUPER pomocí dvou zádových tlakových postřikovačů Kingjet 16 l.

Jdi zpět