30. odstranění stromu

16. 7. 2021 Doly

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 16.07.2021 v 10:38 hodin na odstranění stromu k obci Doly. Průzkumem na místě události bylo zjištěno, že se jedná o jednu větev , která je zaklíněná do druhého stromu. Po konzultaci s KOPIS bylo rozhodnuto, že se větev nechá na místě a že nehrozí pád a ani žádné nebezpečí. Jednotka se vrátila po domluvě s KOPIS na základnu.

Jdi zpět