30. 31. 32. Dezinfekce

15. 4. 2020 Luže a okolí

Jednotka vyjela na žádost starostky města Luže dne 10.04. a 14.04. a 15.04. 2020 v 16:33 hodin  do Luže a místních částí města Luže neprovedení dezinfikace nejfrekventovanějších veřejných prostor, čekáren, lavičky, dětská hřiště atd. Jednalo se o obce Luže,  Voletice, Srbce, Domanice, Brdo, Doly a Zdislav. Dezinfekce byla provedena roztokem Sanosil SUPER pomocí dvou zádových tlakových postřikovačů Kingjet 16 l.

Jdi zpět