29. požár trávy

9. 4. 2020 Radim

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 09.04.2020 v 14:25 hodin na požár trávy do obce Radim. Průzkumem bylo zjištěno, že se  jedná o  požár trávy kolem plotu cca 1x20m. Na likvidaci požáru byl nasazen jeden „ C“  proud vody. Po příjezdu jednotky JSDH Radim, byly členové pověřeny k řízení provozu na pozemní komunikaci. Po příjezdu HZS Vysoké Mýto, bylo požářiště předáno k šetření vyšetřovateli HZS Pardubického kraje a policii ČR. Po likvidaci požáru a domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jdi zpět