28. povodeň

9. 7. 2021 - 06:27 Luže a okolí

Dne 09.07 2021 v 06:27 byl na řece Novohradce dosažen 2. SPA a starostka města Luže proto vyhlásila jednotce Luže poplach. Druhé družstvo jednotky v počtu čtyři členové se tedy vrátilo od předchozího zásahu z Leštiny a začal se provádět monitoring řeky Novohradky a Krounky. První se provedlo vyčištění splavu v ulici Zářečí od větví a naplavených nečistot, další splavy a mosty byly čistý.  

Vzhledem rychlému vzestupu hladiny, byl starostkou informován vedoucí tábora ve Zdislavi u střelnice a nařízena evakuace do tělocvičny v Luži. Vedoucí tábora si evakuaci zajistili sami pomoci dvou nákladních vozidel a několika osobních aut, které měli na táboře.

 Jednotka  začala rozvážet pytle k RD u Novohradky v ulici Zářečí č.p., 71, 72 a 74. V 06:45 hodin bylo dosaženo 3.SPA .

 V 07:45 hodin se vrátilo první družstvo z Leštiny a proto bylo vysláno s DA MAN a pěti členy do Rvasic.  Tam bylo provedeno zapytlování hlavní budovy tábora a následně odčerpávání vody.

 V 08:20 hodin bylo dosaženo na Novohradce kulminace, kdy hladina dosáhla 219. cm  a voda začala pozvolna klesat, proto se nadále s pytlováním dalších RD vyčkávalo. Během toho se pokračovalo v monitoringu řek a čištění splavů a mostků od naplavenin až do 14:45 hodin. Kdy hladina dosáhla 1. SPA. Po domluvě se starostkou města a KOPIS byl zásah v 15:01 hodin ukončen.

Jdi zpět