27. - 28. dezinfekce Luže a okolí

7. 4. 2020 Luže a okolí

Jednotka vyjela na žádost starostky města Luže dne 07.04. a 08.04. 2020 v 16:33 hodin  do Luže a místních částí města Luže neprovedení dezinfikace nejfrekventovanějších veřejných prostor, čekáren, lavičky, dětská hřiště atd. Jednalo se o obce Luže,  Voletice, Srbce, Domanice, Brdo, Doly a Zdislav. Dezinfekce byla provedena roztokem Sanosil SUPER pomocí dvou zádových tlakových postřikovačů Kingjet 16 l.

Jdi zpět