26. odstranění stromu

9. 7. 2021 - 05:15 Štěnec

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 09.07.2021 v 05:15 hodin na odstranění stromu k obci Štěnec. Po průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom mezi obcí Štěnec směr Pěšice. Po rozřezání stromu a úklidu silnice se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jdi zpět