24. - 25. Technická pomoc

1. 4. 2020 Místní části města Luže

Jednotka vyjela na žádost starostky města Luže dne 01.04.2020 v 16:33 hodin do místních částí města Luže na  dezinfikování nejfrekventovanějších veřejných prostor, čekáren, lavičky, dětská hřiště atd. Jednalo se o obce Voletice, Srbce, Domanice, Brdo, Doly a Zdislav. Dezinfekce byla provedena roztokem Sanosil SUPER pomocí dvou zádových tlakových postřikovačů Kingjet 16 l.

Jdi zpět