22. odstranění stromu

8. 7. 2021 - 20:52 Zdislav

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 08.07.2021 v 20:52 hodin na odstranění stromu za vodárnou ve Zdislavi směr Doly. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o listnatý  strom přes celou komunikaci.  Po odstranění stromu a úklidu komunikace se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jdi zpět