21. odstranění stromu

7. 7. 2021 Luže - Zdislav

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 07.07.2021 v 04:47 hodin do oce Luže – Zdislav na odstranění spadlého stromu přes silnici. Po příjezdu na místo události, byl průzkumem zjištěno, že se jedná o dva vyvrácené stromy přes celou komunikaci. Na odstranění byly použity dvě motorové pily. Po rozřezání stromů a úklidu vozovky se po domluvě s KOPIS naše jednotka vrátila zpět na základnu.

Jdi zpět