16. Odstranění stromu

13. 5. 2021 Štěnec

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 13.05.2021 v 08:44 hodin  na odstranění stromu do obce Štěnec.  Jednalo se o vyvrácený dub ležící přes celou silnici od obce Štěnec  směr  Pěšice.  Po odstranění stromu a úklidu komunikace se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jdi zpět