15. technická pomoc

3. 5. 2021 Luže - Žižkova

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 03.05.2021 v 11:39 hodin do obce Luže ulice Žižkova na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, při kterém bylo zjištěno, že se jedná o utržený drát elektrického vedení od poškozeného izolátoru ve štítu rodinného  domu a tím docházelo k jiskření . Jednotka proto provedla protipožární opatření a na místo byla povolána pohotovostní služba společnosti ČEZ. Po vypnutí elektřiny a předání místa pracovníkům ČEZ, se jednotka vrátila po domluvě s KOPIS na základnu.

Jdi zpět