10. spadlý strom přes silnici

8. 4. 2021 Hlubočice

Jednotka vyjela na žádost KOPIS dne 08.04.2021 v 12:16 hodin na spadlý strom přes silnici mezi Bílý Kůň - Hlubočice . Po příjezdu byl proveden průzkum ,  jednalo se o 3 vyvracené stromy (Jasan) , které spadly na dráty elektrického  vedení  a ležely přes celou komunikaci. Po domluvě s KOPIS  byla na místo povolána pohotovostní služba společnosti ČEZ, která dráty odpojila. Za pomocí 2 motorových pil byly stromy rozřazeny a odklizeny z komunikace. Po  odklizení stromů a úklidu komunikace se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jdi zpět