Zdravotní školení

Školení první pomoci - 6. 10. 2017

Nejen členové výjezdové jednotky se podrobili školení první pomoci. V praktických ukázkách byli proškoleni a zároveň si i vyzkoušeli vyprošťování zraněných osob z automobilu, resuscitaci dospělých i dětí. Sestra – záchranářka, která nás školila, nám zatím co jsme se mořili s nácvikem, stihla vyvracet spousty mýtů, které kolem záchrany lidského životy stále panují.

Při nácviku vyprošťování osob z automobilu, či po pádu ze střechy, který jsme prováděli s velitelem směny HZS PK stanice Chrudim, prošly drobnohledem záchranářky lékárničky, které jsou v zásahových vozidlech. Vysvětlila nám, co v nich chybí, nejen k zabezpečení ochrany osob při haváriích a požárech, ale aby byli schopni se ošetřit i muži z výjezdové jednotky, pokud by při zásahu došlo ke zranění.

 

Čtyři hodiny trvající školení bylo vyčerpávající nejen na informace, ale i co se sil týče.

Jdi zpět